Розкриття Інформації

  Повне найменування надавача фінансових послуг:

  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АП.МІ ФІНАНС» (скорочено - ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС»)

  Відомості про державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі:

  Дата запису: 29.04.2016;
  Номер запису: 10741020000059818
  Ідентифікаційний код юридичної особи: 40461899

  Інформація про торговельні марки (знаки для товарів і послуг)

  ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» використовує торговельну марку (знак для товарів і послуг) -
  CASCAD згідно з Ліцензійним договором про право використання знаків для товарів і послуг № 01/07-1 від «01» липня 2021 рок, укладеним між ТОВ «ФК «АП.МІ ФНАНС» та Сердюком Олександром Івановичем

  logo-vps

  Свідоцтво на знак для товарів і послуг

  Відомості про місцезнаходження:

  Дата Адреса
  з 29.04.2016 року до 07.09.2022 року 02096, місто Київ, вулиця Сімферопольська, будинок 13-А
  з 08 вересня 2022 року 01103, Україна, м. Київ, вул. Бойчука Михайла, буд. 44А

  Перелік власних вебсайтів надавача фінансових послуг

  https://cascad.com/
  https://upme-finance.com/
  https://v.cascad.com/
  https://payplace.ua/

  Перелік фінансових послуг, на надання яких має право надавач фінансових послуг

  • фінансова платіжна послуга з переказу коштів без відкриття рахунку на підставі Ліцензії Національного банку України на надання фінансових платіжних послуг № 21/777-рк 30.04.2023р.

  Надавач фінансових послуг не надає фінансові послуги за участю посередників. Відокремлені підрозділи надавача фінансових послуг відсутні.

  Щодо ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» не порушене провадження у справі про банкрутство, не застосована процедура санації. ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» не знаходиться в стані ліквідації фінансової установи.

  Режим робочого часу надавача фінансових послуг

  Понеділок - п’ятниця: з 10:00 до 18:00 без перерви.
  Субота та неділя - вихідні , надання фінансових послуг проводиться в режимі онлайн.

  Умови та порядок надання фінансових послуг:

  Внутрішні правила переказу коштів

  Перелік платіжних послуг, на надання яких має право ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС»

  Фінансова платіжна послуга з переказу коштів без відкриття рахунку (реєстраційний номер з Реєстру платіжної інфраструктури - № 17).

  Інформація про фінансову платіжну послугу з переказу коштів без відкриття рахунку

   a) опис основних характеристик платіжної послуги та умови її надання

  ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» надає фінансову платіжну послугу з переказу коштів без відкриття рахунку (виключно у національній валюті України), а саме:

  • Переказ безготівкових коштів від платника (фізичної особи) із використанням ЕПЗ на користь отримувача (юридичної особи, фізичної особи-підприємця, фізичної особи) із зарахуванням суми переказу на рахунок отримувача, у тому числі за реквізитами ЕПЗ.
  • Переказ безготівкових коштів від платника (торговця - юридичної особи або фізичної особи – підприємця), який доручає ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» виконати переказ коштів з використанням сукупності даних - зведеної платіжної інструкції (реєстру виплат) на користь отримувача (фізичної особи) із зарахуванням суми переказу за реквізитами ЕПЗ. При ініціюванні переказу коштів з використанням сукупності даних - зведеної платіжної інструкції (реєстру виплат), платник перераховує на користь ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» суму коштів, якої буде достатньо для виконання переказу коштів, на умовах укладеного договору.
  • Переказ безготівкових коштів від платника (фізичної особи) із використанням ЕПЗ на користь отримувача (юридичної особи, фізичної особи-підприємця) в межах платіжних систем, учасником яких є ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС», із зарахуванням суми переказу на рахунок отримувача, з яким укладено договір іншими учасниками таких платіжних систем.


  Порядок та умови здійснення платіжних операцій, строки виконання платіжних операцій та інші питання регулює відповідний Публічний договір про надання фінансових платіжних послуг, розміщений для ознайомлення у відкритому доступі на власному веб-сайті ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» за посиланням:https://cascad.com/public-contract (далі – Публічний договір).
  Види платіжних інструментів, які використовуються для ініціювання платіжних операцій: Google Pay, Apple Pay, Платіжні картки, Visa Checkout, Masterpass.
  Банківські автомати та програмно-технічні комплекси самообслуговування – відсутні.
  Валюта переказів - гривня України.

   б) умови надання додаткових послуг

  ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» не надає додаткових послуг, не залучає до надання користувачам фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку комерційних агентів, надавачів платіжних послуг-посередників.

   в) форму та порядок надання і відкликання згоди платника на виконання платіжної операції


  Згодою платника – фізичної особи на виконання платіжної операції, ініційованої із використанням ЕПЗ, є здійснення комплексу дій, які однозначно свідчать про його бажання здійснити переказ коштів на визначених Публічним договором умовах на користь зазначеного ним отримувача в тому числі: підтвердження згоди в інтерфейсі платіжного пристрою, відповідно до функціоналу шляхом заповнення форм, натискання кнопок, підтвердження згоди на операцію за запитом банка-емітента ЕПЗ, введення даних ЕПЗ тощо. Платник має право відкликати згоду на виконання платіжної операції, ініційованої із використанням ЕПЗ, шляхом зупинення здійснення зазначених вище дій у будь-який момент до настання моменту безвідкличності платіжної інструкції.
  Згодою платника - торговця на виконання платіжної операції, ініційованої шляхом подання сукупності даних - зведеної платіжної інструкції (реєстру виплат), з рахунку платника - торговця у банку на розрахунковий рахунок ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» з метою перерахування коштів на користь фізичних осіб є передача платником відповідно до протоколу технічного обміну належним чином сформованого інформаційного повідомлення (зведеної платіжної інструкції) щодо переказу коштів на користь отримувачів згідно реєстру виплат.
  Платник - торговець має право відкликати згоду на виконання платіжної операції, ініційованої шляхом подання зведеної платіжної інструкції (реєстру виплат), шляхом надання розпорядження про відкликання згоди на виконання платіжної операції. Таке розпорядження має форму інформаційного повідомлення, формується та передається у порядок та спосіб відповідно до протоколу технічного обміну. Розпорядження про відкликання може бути передане у будь-який момент до настання моменту безвідкличності.
  Платіжна інструкція може бути відкликана тільки в повній сумі. З відкликанням платіжної інструкції одночасно відкликається згода платника на виконання платіжної операції, а в разі відкликання згоди платника на виконання платіжної операції - платіжна інструкція.

   г) порядок прийняття до виконання платіжної інструкції надавачем платіжних послуг та настання моменту безвідкличності платіжної інструкції

  ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» приймає до виконання платіжну інструкцію, за умови, що документ складений у встановленій формі з урахуванням вимог чинного законодавства України, належним чином заповнений та містить всі реквізити, що вимагаються законодавством та/або ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» у такі строки:

  • платіжну інструкцію, що надійшла протягом операційного часу - у той самий операційний день;
  • платіжну інструкцію, що надійшла після закінчення операційного часу - не пізніше наступного операційного дня, якщо інший строк (день) прийняття до виконання платіжної інструкції не буде узгоджений між ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» та користувачем.


  Порядок та момент надання платником згоди на виконання платіжної операції, ініційованої із використанням ЕПЗ, одночасно є порядком та моментом надання платником платіжної інструкції, яка автоматично формується інтерфейсом платіжного пристрою в електронному вигляді та має відповідати вимогам законодавства. Дата і час прийняття до виконання платіжної інструкції співпадає з датою/часом отримання платіжної інструкції від платника.
  Момент безвідкличності платіжної операції, ініційованої із використанням ЕПЗ, настає у момент списання коштів з рахунку платника банком-емітентом ЕПЗ (про що свідчить успішна авторизація/підтвердження операції з боку відповідної платіжної системи).
  Дата і час прийняття до виконання платіжної інструкції, ініційованої шляхом подання зведеної платіжної інструкції (реєстру виплат), співпадає з датою/часом отримання платіжної інструкції від платника - торговця та міститься у відповідному інформаційному повідомленні, яке небанківський надавач платіжних послуг передає платнику згідно з протоколом технічної взаємодії у відповідь на платіжну інструкцію.
  Момент безвідкличності платіжної операції, ініційованої шляхом подання зведеної платіжної інструкції (реєстру виплат) настає у момент списання банком коштів з рахунку небанківського надавача платіжних послуг на виконання відповідної платіжної інструкції з метою перерахування коштів на рахунок отримувача.

   ґ) посилання на робочий та операційний час надавача платіжних послуг, на максимальний час виконання платіжних операцій


  Робочий час:
  Понеділок - п’ятниця: з 10:00 до 18:00 без перерви.
  Субота та неділя - вихідні , надання фінансових послуг проводиться в режимі онлайн.
  Операційний час (час, протягом якого небанківський надавач платіжних послуг приймає до виконання платіжні інструкції) – цілодобово, без вихідних.
  Максимальний час виконання платіжних операцій – максимальний строк зарахування коштів отримувачу відповідно до умов Публічного договору до 3 (трьох) банківських днів. Платіжні операції, ініційовані із використанням ЕПЗ обробляються миттєво, але кошти перераховуються отримувачу відповідно до строків проходження міжбанківського переказу згідно з нормами законодавства.

   д) посилання на ліміти (обмеження) використання платіжних інструментів

  Платіжні операції, ініційовані із використанням ЕПЗ, обмежені сумою 29 999 гривень за одну платіжну операцію.

  Інформація про комісійні винагороди, процентні ставки, застосовний курс перерахунку іноземної валюти, що застосовуються до обраної користувачем платіжної послуги


  Вартість фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку (розмір комісійної винагороди), що надаються небанківським надавачем платіжних послуг, розраховується у автоматичному режимі виходячи з діючих тарифів, від суми платіжної операції, та доводиться до відома користувача – фізичної особи до отримання останнім фінансової платіжної послуги у вигляді інформаційного сповіщення у відповідному інтерфейсі платіжного пристрою, яке формується за результатом ініціювання користувачем платіжної операції.
  Комісія за переказ коштів з користувачів – фізичних осіб складає - не більше 5 % від суми переказу.
  Процентні ставки, курс перерахунку іноземної валюти, штрафи та пені не застосовуються до фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку.

  Інформація про спосіб комунікації

  Інформація/повідомлення під час здійснення платіжних операцій передається через мережу Інтернет.
  Доступ до такої інформації користувач отримує через інтерфейс веб-браузера, який встановлено на компʼютері або мобільному пристрої користувача. Додаткових вимог до обладнання або програмного забезпечення користувача не висувається.
  Доступ до зазначеної інформації, незалежно від обраної платіжної послуги (виду переказу коштів), надається без обмежень по строкам, обсягам або часовим проміжкам, відповідно до режиму надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку.

  Інформація про заходи безпеки

   а) інформація про зобов’язання користувача щодо забезпечення ним збереження платіжних інструментів та індивідуальної облікової інформації


  Користувач зобовʼязаний забезпечувати збереження ним платіжних інструментів (ЕПЗ) та індивідуальної облікової інформації у таємниці, що виключає несанкціонований доступ з боку третіх осіб.
  Користувач зобовʼязаний негайно після того, як інформація стала йому відома, повідомити банк-емітент у спосіб та каналами зв’язку, передбаченими договором між банком-емітентом та користувачем, про факт втрати електронного платіжного засобу та/або факт втрати індивідуальної облікової інформації.

   б) інформацію про процедури проведення заходів, спрямованих на запобігання невиконанню або неналежному виконанню платіжних операцій, а також про відповідальність надавача платіжних послуг у разі невиконання або неналежного виконання платіжних операцій

  ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» забезпечує проведення заходів, спрямованих на запобігання невиконанню або неналежному виконанню платіжних операцій, зокрема:

  • з метою забезпечення безпеки збереження даних ЕПЗ щорічно проходить аудит відповідності Стандарту безпеки даних індустрії платіжних карток (PCI DSS);
  • запроваджує систему захисту інформації, що забезпечує безперервний захист інформації про виконання платіжних операцій та індивідуальної облікової інформації на всіх етапах її формування, обробки, передавання та зберігання;
  • здійснює моніторинг платіжних операцій з метою ідентифікації неакцептованих, помилкових та неналежних платіжних операцій, суб’єктів таких операцій та забезпечує вжиття заходів для запобігання або припинення таких операцій;
  • здійснює організаційні та технічні заходи для забезпечення безперервності діяльності;
  • застосовує посилену автентифікацію користувача у разі підозри вчинення шахрайства (або існування ризику шахрайства) чи інших неправомірних дій (або існування ризику вчинення інших неправомірних дій);
  • регулярно проводить перевірку своєї діяльності з надання фінансових платіжних послуг на відповідність чинним вимогам законодавства;
  • забезпечує захист та зберігання в електронному вигляді даних користувачів та даних щодо їхніх платіжних операціях протягом 5 (п’яти) років від дати їх проведення та надання користувачам доступу до них;
  • проводить аналіз платіжних операцій, що можуть носити шахрайський характер, за результатом чого, за необхідністю, запроваджує додаткові обмеження щодо можливості здійснення платіжних операцій з певними параметрами/критеріями, у випадку настання яких – має право відмовити користувачу в проведення платіжної операції;
  • здійснює обмін інформацією з іншими учасниками платіжної інфраструктури, надавачами платіжних послуг, з метою уточнення інформації про користувачів та їхні платіжні операції, а також з метою підвищення надійності та безперервності у наданні послуг.

  ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» несе відповідальність перед користувачами за невиконання або неналежне виконання платіжних операцій відповідно до закону та умов укладених між ними договорів, якщо не доведе, що платіжні операції виконані ним належним чином.

  ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» несе відповідальність, визначену статтею 86 Закону України «Про платіжні послуги», за виконання помилкової, неакцептованої платіжної операції або виконання платіжної операції з порушенням установлених строків, у разі:

  1. порушення надавачем платіжних послуг платника строку виконання платіжної операції;
  2. порушення надавачем платіжних послуг отримувача строку зарахування коштів за платіжною операцією на рахунок отримувача, виплати їх у готівковій формі та/або забезпечення доступності коштів;
  3. порушення надавачем платіжних послуг отримувача строку повернення коштів у разі неможливості встановлення належного отримувача або у разі неявки отримувача готівкового переказу.

  У разі порушення строків виконання платіжних операцій, передбачених чинним законодавством України або договором про надання платіжних послуг, ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» зобов’язане сплатити користувачу пеню в розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше 10 відсотків суми платіжної операції, якщо інший розмір пені не обумовлений договором про надання платіжних послуг.

  У разі виконання помилкової платіжної операції на рахунок неналежного отримувача ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» зобов’язане негайно після виявлення помилки переказати за рахунок власних коштів суму платіжної операції отримувачу, а також сплатити йому пеню в розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення від дня завершення помилкової платіжної операції до дня переказу коштів на рахунок отримувача, але не більше 10 відсотків суми платіжної операції.

   в) процедуру взаємодії між надавачем платіжних послуг та користувачем на випадок шахрайства (підозри шахрайства) або загрози безпеці виконання платіжної операції

  Процедура взаємодії між ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» та користувачем на випадок шахрайства (підозри шахрайства) або загрози безпеці виконання платіжної операції описана в Порядку взаємодії зі споживачами та порядку розгляді звернень споживачів. ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» прикладає всіх можливих зусиль для забезпечення взаємодії з користувачами на випадок шахрайства або загрози безпеці у цілодобовому режимі та без вихідних.

   г) процедуру взаємодії між надавачем платіжних послуг та користувачем у разі здійснення неакцептованих, помилкових, неналежних платіжних операцій та порядок звернення користувача за відшкодуванням збитків, завданих у результаті платіжних операцій, проведених надавачем платіжних послуг

  Процедура взаємодії між ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» та користувачем у разі здійснення неакцептованих, помилкових, неналежних платіжних операцій та порядок звернення користувача за відшкодуванням збитків, завданих у результаті платіжних операцій відповідає загальній процедурі взаємодії зі споживачем фінансових послуг, з урахуванням наступного:

  1. у разі виконання помилкової, неналежної, неакцептованої платіжної операції або виконання платіжної операції з порушенням установлених строків ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» на запит користувача, невідкладно вживає заходів для отримання всієї наявної інформації про платіжну операцію та надає її користувачу без стягнення плати;
  2. ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» сприяє платнику в поверненні коштів за неналежною платіжною операцією шляхом надання доступної йому інформації про таку операцію, у тому числі отриманої на його запит від надавача платіжних послуг, що обслуговує неналежного отримувача;
  3. звернення користувача щодо випадку здійснення неакцептованих/помилкових/неналежних платіжних операцій розглядається першочергово, користувачу надається можливість одержувати інформацію про хід розгляду звернення, про результати розгляду звернення користувач повідомляється в письмовій формі протягом строку, передбаченого законом для розгляду звернень (скарг) громадян.

  Інформація про строк дії договору, порядок внесення змін до договору, умови припинення договору викладена по тексту Публічного договору, що розміщений за посиланням https://cascad.com/public-contract.

  Перелік усіх осіб, послугами яких користується небанківський надавач платіжних послуг для забезпечення збереження коштів користувачів
  АТ «СЕНС БАНК», Ідентифікаційний код 23494714;
  АТ «КБ «КОНКОРД», Ідентифікаційний код 34514392.

  Відомості про участь у платіжних системах

  Назва платіжної системи Найменування оператора платіжної системи № свідоцтва (дозволу) Місцезнаходження оператора платіжної системи
  «ПЛАТИСЕРВІС» ТОВ «ПЛАТИСЕРВІС» (ідентифікаційний код 40385970) Свідоцтво №32 від 24.01.2017; №32/1 від 16.07.2018; №32/2 від 08.07.2020 04074, місто Київ, вул. Новозабарська, будинок 2/6
  «ФІНАНСОВИЙ СВІТ» ТОВ «Українська платіжна система» (ідентифікаційний код 35780941) Свідоцтво №2 від 16.07.2009; №2/1 від 15.08.2018; №2/2 від 22.08.2019; №2/3 від 01.06.2020 04080, місто Київ, вулиця Межигірська, будинок 82 А, Корпус Б, офіс 309

  MASTERCARD
  Участь фінансової установи у платіжній системі забезпечується через банки-еквайри:
  АТ «ТАСКОМБАНК»
  АТ «СЕНС БАНК»
  Mastercard International Incorporated Дата внесення відомостей до РПІ: 10.09.2014 Представництво в Україні: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17 / 52А. Сайт представництва: https://www.mastercard.ua/uk-ua.html

  VISA
  Участь фінансової установи у платіжній системі забезпечується через банки-еквайри:
  АТ «ТАСКОМБАНК»
  АТ «СЕНС БАНК»
  Visa International Service Association Дата внесення відомостей до РПІ: 18.12.2014 Представництво в Україні: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19/21. Сайт представництва: https://www.visa.com.ua

  Інформація про договір про надання фінансових послуг

  а) наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг; б) строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору; Клієнт має право відмовитися від послуг з переказу коштів в будь-який момент до укладення (акцептування) Публічного договору та підтвердження ним параметрів переказу (включаючи комісію надавача фінансових послуг).
  в) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується); Мінімальний строк дії договору, виходячи із суті фінансової послуги з переказу коштів, не застосовується.
  г) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій; Договір діє щодо кожного переказу коштів та вважається чинним з моменту акцепту та до моменту повного виконання надавачем фінансових послуг та клієнтом своїх зобов’язань. Договір не передбачає права його розірвання, припинення чи дострокового виконання.
  ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору; Надавач фінансових послуг залишає за собою право періодично та без попереднього повідомлення клієнта вносити зміни до умов Публічного договору, шляхом розміщення нової редакції Публічного договору на своєму веб-сайті. При цьому нові умови надання Послуги є обов’язковими для клієнта з моменту розміщення нової редакції Публічного договору, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх розміщенні.
  д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги; Збільшення фіксованої процентної ставки за договором, виходячи із суті фінансової послуги з переказу коштів, не передбачено.

  Відомості про склад виконавчого органу надавача фінансових послуг

  Виконавчим органом фінансової установи є Дирекція на чолі з Генеральним Директором, який діє одноособово.
  Генеральний директор фінансової установи – Веремчук Андрій Петрович, у власності якого знаходиться частка у статутному капіталі ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» в розмірі 51%.
  Наглядова рада не створювалася.

  Структура власності надавача фінансових послуг станом на 2023р

  Перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи або належна їм кількість акцій фінансової установи перевищують 5 відсотків:
  • громадянин України Веремчук Андрій Петрович, частка володіння в статутному капіталі становить 51 %;
  • громадянин України Сердюк Олександр Іванович, частка володіння в статутному капіталі становить 49 %.

  Контактна інформація надавача фінансових послуг

  Телефон: +38 (050) 332 3 442
  e-mail: info@upme-finance.com

  Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг

  Для захисту своı̈х прав та інтересів, споживачі послуг мають право на досудовий порядок розгляду спірних питань та скарг шляхом звернення безпосередньо до надавача фінансових послуг в порядку, передбаченому Законом Украı̈ни «Про звернення громадян», шляхом письмових звернень на:
  - юридичну адресу надавача фінансових послуг - 01103, Україна, м. Київ, вул. Бойчука Михайла, буд. 44А.
  - офіційну електронну пошту - info@upme-finance.com
  - за телефоном +38 (050) 332 3 442

  Споживачі також можуть звертатися за захистом своı̈х прав до:

  1) органу, що здійснює державне регулювання небанківського фінансового сектору – Національного банку Украı̈ни (Адреса: 01601, м. Киı̈в, вулиця Інститутська, 9. тел.: 0 800 505 240, еmail: nbu@bank.gov.ua). З інформацією щодо порядку розгляду Національним банком України заяв, скарг та пропозицій споживачів можна ознайомитись на сайті офіційного Інтернет-представництва НБУ у розділі «Звернення громадян» за посиланням https://bank.gov.ua/ua/contacts;
  2) органу з питань захисту прав споживачів - Державноı̈ служби Украı̈ни з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Адреса: 01001, м. Киı̈в, вул. Б.Грінченка, 1. тел. (044) 279 12 70, еmail: info@dpss.gov.ua);
  3) Суду.
  Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються до відповідного виду фінансовоı̈ послуги, що надається, чинним законодавством Украı̈ни не передбачена.

  Порядок взаємодії зі споживачами та порядок розгляду звернень споживачів

  Найменування отримувачів коштів, на користь яких здійснюються перекази коштів та з якими укладені відповідні договори.

  API Документація - Cascad.com

  Нажаль ця сторінка не має
  адаптивної версії.

  Відкрийте сторінку на вашому ПК
  чи ноутбуці, з розширенням екрану
  від 1200px по ширині.

  Повернутися

  Консультація.

  Дякуємо за вашу заявку.

  Ми зв'яжемось з вами в найближчий час
  і відповімо на ваші запитання.

  Зрозуміло