Розкриття Інформації

  Повне найменування надавача фінансових послуг:

  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АП.МІ ФІНАНС» (скорочено - ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС»)

  Відомості про державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі:

  Дата запису: 29.04.2016;
  Номер запису: 10741020000059818
  Ідентифікаційний код юридичної особи: 40461899

  Інформація про торговельні марки (знаки для товарів і послуг)

  ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» використовує торговельну марку (знак для товарів і послуг) -
  CASCAD згідно з Ліцензійним договором №25/11-1 від 25 листопада 2020 року

  logo-vps

  Відомості про місцезнаходження:

  Дата Адреса
  з 29.04.2016 року до 07.09.2022 року 02096, місто Київ, вулиця Сімферопольська, будинок 13-А
  з 08 вересня 2022 року 01103, Україна, м. Київ, вул. Бойчука Михайла, буд. 44-А

  Відомості щодо включення надавача фінансових послуг до Державного реєстру фінансових установ

  Розпорядження Нацкомфінпослуг від 11.08.2016р. № 1905
  Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК №783 від 11.08.2016 року: svidoctvo

  Перелік власних вебсайтів надавача фінансових послуг

  https://cascad.com/
  https://upme-finance.com/

  Перелік фінансових послуг, на надання яких має право надавач фінансових послуг

  • надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, на підставі Розпорядження Нацкомфінпослуг про видачу ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» ліцензії на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту №689 від 23.03.2017р.;

  • переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків на підставі Ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків №55 від 07.04.2017р.

  Надавач фінансових послуг не надає фінансові послуги за участю посередників. Відокремлені підрозділи надавача фінансових послуг відсутні.

  Щодо ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» не порушене провадження у справі про банкрутство, не застосована процедура санації. ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» не знаходиться в стані ліквідації фінансової установи.

  Режим робочого часу надавача фінансових послуг

  Понеділок - п’ятниця: з 10:00 до 18:00 без перерви.
  Субота та неділя - вихідні , надання фінансових послуг проводиться в режимі онлайн.

  Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг

  Комісія за переказ коштів складає - не більше 5 % від суми переказу. Конкретний розмір комісії за здійснення кожної конкретної операції залежить від суми та того, хто є отримувачем переказу, але в будь-якому разі повідомляється платнику до ініціювання переказу після заповнення всіх параметрів цього переказу.
  Валюта переказів - гривня України. Сума переказу - не більше 29 999,00 гривень.
  Строк зарахування коштів - не більше 3 (трьох) робочих днів.
  Види платіжних інструментів, які використовуються для ініціювання платіжних операцій: Google Pay, Apple Pay, Платіжні картки, Visa Checkout, Masterpass.
  Банківські автомати та програмно-технічні комплекси самообслуговування – відсутні.

  Відомості про участь у платіжних системах

  Назва платіжної системи Найменування платіжної організації № свідоцтва (дозволу) Місцезнаходження організації
  «FLASHPAY» ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» Свідоцтво №19 від 14.08.2014; №19/1 від 20.05.2015; №19/2 від 31.07.2015; №19/3 від 03.01.2017; №19/4 від 20.12.2017 03039, м. Київ, Голосіївський проспект, будинок 26а
  «ПЛАТИСЕРВІС» ТОВ «ПЛАТИСЕРВІС» Свідоцтво №32 від 24.01.2017; №32/1 від 16.07.2018; №32/2 від 08.07.2020 04074, місто Київ, вул. Новозабарська, будинок 2/6

  Інформація про договір про надання фінансових послуг

  а) наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг; б) строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору; Клієнт має право відмовитися від послуг з переказу коштів в будь-який момент до укладення (акцептування) Публічного договору та підтвердження ним параметрів переказу (включаючи комісію надавача фінансових послуг).
  в) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується); Мінімальний строк дії договору, виходячи із суті фінансової послуги з переказу коштів, не застосовується.
  г) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій; Договір діє щодо кожного переказу коштів та вважається чинним з моменту акцепту та до моменту повного виконання надавачем фінансових послуг та клієнтом своїх зобов’язань. Договір не передбачає права його розірвання, припинення чи дострокового виконання.
  ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору; Надавач фінансових послуг залишає за собою право періодично та без попереднього повідомлення клієнта вносити зміни до умов Публічного договору, шляхом розміщення нової редакції Публічного договору на своєму веб-сайті. При цьому нові умови надання Послуги є обов’язковими для клієнта з моменту розміщення нової редакції Публічного договору, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх розміщенні.
  д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги; Збільшення фіксованої процентної ставки за договором, виходячи із суті фінансової послуги з переказу коштів, не передбачено.

  Відомості про склад виконавчого органу надавача фінансових послуг

  Виконавчим органом фінансової установи є Дирекція на чолі з Генеральним Директором, який діє одноособово.
  Генеральний директор фінансової установи – Веремчук Андрій Петрович, у власності якого знаходиться частка у статутному капіталі ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» в розмірі 51%.
  Наглядова рада не створювалася.

  Структура власності надавача фінансових послуг станом на 2022р

  Перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи або належна їм кількість акцій фінансової установи перевищують 5 відсотків:
  • громадянин України Веремчук Андрій Петрович, частка володіння в статутному капіталі становить 51 %;
  • громадянин України Сердюк Олександр Іванович, частка володіння в статутному капіталі становить 49 %.

  Контактна інформація надавача фінансових послуг

  Телефон: +38 (050) 332 3 442
  e-mail: [email protected]

  Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг

  Для захисту своı̈х прав та інтересів, споживачі послуг мають право на досудовий порядок розгляду спірних питань та скарг шляхом звернення безпосередньо до надавача фінансових послуг в порядку, передбаченому Законом Украı̈ни «Про звернення громадян», шляхом письмових звернень на:
  - юридичну адресу надавача фінансових послуг - 01103, Україна, м. Київ, вул. Бойчука Михайла, буд. 44-А.
  - офіційну електронну пошту - [email protected]
  - за телефоном +38 (050) 332 3 442

  Споживачі також можуть звертатися за захистом своı̈х прав до:

  1) органу, що здійснює державне регулювання небанківського фінансового сектору – Національного банку Украı̈ни (Адреса: 01601, м. Киı̈в, вулиця Інститутська, 9. тел.: 0 800 505 240, еmail: [email protected]). З інформацією щодо порядку розгляду Національним банком України заяв, скарг та пропозицій споживачів можна ознайомитись на сайті офіційного Інтернет-представництва НБУ у розділі «Звернення громадян» за посиланням https://bank.gov.ua/ua/contacts;
  2) органу з питань захисту прав споживачів - Державноı̈ служби Украı̈ни з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Адреса: 01001, м. Киı̈в, вул. Б.Грінченка, 1. тел. (044) 279 12 70, еmail: [email protected]);
  3) Суду.
  Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються до відповідного виду фінансовоı̈ послуги, що надається, чинним законодавством Украı̈ни не передбачена.

  Порядок взаємодії зі споживачами та порядок розгляду звернень споживачів

  API Документація - Cascad.com

  Нажаль ця сторінка не має
  адаптивної версії.

  Відкрийте сторінку на вашому ПК
  чи ноутбуці, з розширенням екрану
  від 1200px по ширині.

  Повернутися

  Консультація.

  Дякуємо за вашу заявку.

  Ми зв'яжемось з вами в найближчий час
  і відповімо на ваші запитання.

  Зрозуміло